TELSEC PROJEKT - TELEKOMUNIKACJA I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 

OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE I INSTALACJE NISKOPRˇDOWE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

 

 • TELEKOMUNIKACJA

 • KANALIZACJA TELETECHNICZNA

 • TELEWIZJA KABLOWA

 • KONTROLA DOSTĘPU

 • REJESTRACJA CZASU PRACY

 • SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU

 • SYGNALIZACJA POŻARU

 • TELEWIZJA DOZOROWA

 

 • NAGŁO¦NIENIE INFORMACYJNE I EWAKUACYJNE

 • STEROWANIE ODDYMIANIEM

 • SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO GASZENIA

 • WYKRYWANIE TLENKU WĘGLA

 • OKABLOWANIE STRUKTURALNE

 • SIECI KOMPUTEROWE LAN/WAN

 • ZASILANIE AWARYJNE

 • SYSTEM BMS

 • O¦RODKI PRZETWARZANIA DANYCH (DATA CENTER)

 • SYSTEMY ZEGARA CENTRALNEGO

 • VIDEO DOMOFONY

E-mail: telsec@telsec.pl  ul.Drukarska 25/4. 53-311 Wrocław, tel/fax 71 785-06-13, kom: 796 999 891  
© All Right's Reserved